İndirim!
Bee Smart 7-8...

Bee Smart 7-8...

130,00  99,00 

Düşünme, mantık yürütme, görsel ve işitsel algılama, konsantrasyon, problem çözme, yorumlama, sınıflama, sıralama, görsel ve işitsel hafıza, sözel ve sayısal beceriler, parça bütün ilişkisini keşfetme Bee Smart Görsel ve İşitsel Dikkat Setinin temel kazanımları arasındadı

Açıklama

Bee Smart Görsel ve İşitsel Dikkat Seti günümüz çocuklarına hitap edecek şekilde uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Çocuklar hazırlamış olduğumuz bu set ile sıkılmadan eğlenceli ve eğitici vakit geçireceklerdir.

Düşünme, mantık yürütme, görsel ve işitsel algılama, konsantrasyon, problem çözme, yorumlama, sınıflama, sıralama, görsel ve işitsel hafıza, sözel ve sayısal beceriler, parça bütün ilişkisini keşfetme Bee Smart Görsel ve İşitsel Dikkat Setinin temel kazanımları arasındadır.

Bu set sayesinde çocuklar bahse konu kazanımları belli bir program çerçevesinde elde edecek ve geriye dönük tespitler ile bu kazanımları pekiştirebilecektir.

7-8 Y Bee Smart Görsel ve İşitsel Dikkat Seti İçeriği

10 Adet Alıştırma Kitapçığı

1 Adet İşitsel Algı Soru Kitapçığı

1 Adet 12 Taşlı Kontrol Paneli

136 Alıştırma

Set İçinde Yer Alan Kitapçıklar

1.Dikkat-Konsantrasyon 1

2.Dikkat-Konsantrasyon 2

3.Düşünme Becerileri

4.Görsel Algı 1

5.Görsel Algı 2

6.İşitsel Algı 1

7.İşitsel Algı 2

8.Mantık Yürütme

9.Matematik Becerileri 1

10. Matematik Becerileri 2

11. İşitsel Algı Soru Kitapçığı

Kazanımlar

· Aritmetik Beceriler

· Benzerlik ve Farklılıkları Ayırt Etme

· Dikkat Yoğunluğu ve Konsantrasyon

· Düşünme Becerileri

· El-Göz Koordinasyonu

· Eşleştirme-Tamamlama

· Etkili İletişim

· Görsel Hafıza

· Hız-refleks

· İşitsel Ayrımlaştırma

· Kısa Süreli İşitsel Hafıza

· Mantık Yürütme ve Analitik Düşünme

· Parça-Bütün İlişkisi

· Problem Çözme Becerileri

· Sınıflama-Sıralama

· Sözel Beceriler

· Yorumlama Becerileri

7-8 Yaş Bee Smart Nasıl Oynanır?

Kontrol paneli açılır. Taşlar şekil 1’de gösterildiği gibi panelin numarasız alanına yerleştirilir. Taşlar yerleştirildiğinde, hem paneldeki hem de taşların üzerindeki numaralar görünür şekilde olmalıdır. Taşların üzerindeki numaralar her bir alıştırmadaki 12 adet soruyu, panelin üzerindeki numaralar ise soruların cevaplarını temsil etmektedir. İstenilen sorudan başlanabilir. Soruyu temsil eden taş alınır, soru cevaplanır. Cevabın altında ya da üzerinde yazan numara taşın panelde koyulacağı yeri gösterir. Bütün taşlar cevaplara göre yerlerine yerleştirildikten sonra panel kapatılır ve şekil 2’deki gibi tekrar açılır. Her bir alıştırmaya ait cevap kombinasyonu, alıştırmanın olduğu sayfada alt kısımdadır. Çıkan kombinasyonun sayfadaki cevap kombinasyonu ile aynı olması bütün soruların doğru cevaplandığı anlamına gelir. Farklılıklar var ise yanlış yerleştirilen taş ya da taşlar alınıp, panel tekrar kapatılır ve şekil 1’deki gibi tekrar açılır. Sorular tekrar cevaplanıp, kontrol edilir.

İşitsel Algı kitapçıklarına ait sorular İşitsel Algı Soru Kitapçığı’nda yer almaktadır. Okunan soruyu temsil eden taş alınır. Soru dikkatlice dinlenip, cevap ilgili alıştırmanın yer aldığı kitapçıktan bulunur ve taş kontrol paneline yerleştirilir. Bütün taşlar cevaplara göre yerlerine yerleştirildikten sonra panel kapatılır ve şekil 2’deki gibi açılır. Çıkan kombinasyon ile alıştırmanın alt kısmında yer alan cevap kombinasyonu karşılaştırılır. Farklılıklar var ise yanlış yerleştirilen taş ya da taşlar alınıp, panel tekrar kapatılır ve şekil 1’deki gibi tekrar açılır. Sorular tekrar cevaplanıp, kontrol edilir.

WhatsApp chat