İndirim!
Bee Smart 3-4...

Bee Smart 3-4...

130,00  99,00 

Düşünme, mantık yürütme, görsel ve işitsel algılama, konsantrasyon, problem çözme, yorumlama, sınıflama, sıralama, görsel ve işitsel hafıza, sözel ve sayısal beceriler, parça bütün ilişkisini keşfetme Bee Smart Görsel ve İşitsel Dikkat Setinin temel kazanımları arasındadır.

Açıklama

Günümüzde eğitim, bilgi yükleme değil neyi nasıl öğreneceğini keşfetme yetisi kazandırmayı amaçlar.

Bee Smart Görsel ve İşitsel Dikkat Seti günümüz çocuklarına hitap edecek şekilde uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Çocuklar hazırlamış olduğumuz bu set ile sıkılmadan eğlenceli ve eğitici vakit geçireceklerdir.

Düşünme, mantık yürütme, görsel ve işitsel algılama, konsantrasyon, problem çözme, yorumlama, sınıflama, sıralama, görsel ve işitsel hafıza, sözel ve sayısal beceriler, parça bütün ilişkisini keşfetme Bee Smart Görsel ve İşitsel Dikkat Setinin temel kazanımları arasındadır.

Bu set sayesinde çocuklar bahse konu kazanımları belli bir program çerçevesinde elde edecek ve geriye dönük tespitler ile bu kazanımları pekiştirebilecektir.

3-4 YBee Smart Görsel ve İşitsel Dikkat Seti İçeriği

10 Adet Alıştırma Kitapçığı

1 Adet İşitsel Algı Soru Kitapçığı

1 Adet 8 Taşlı Kontrol Paneli

120 Alıştırma

Set İçinde Yer Alan Kitapçıklar

1.Bağlantı Kurma⠀

2.Dikkat-Konsantrasyon 1⠀

3.Dikkat-Konsantrasyon 2⠀

4.Görsel Algı 1⠀

5.Görsel Algı 2⠀

6.İşitsel Algı 1⠀

7.İşitsel Algı 2⠀

8.Mantık Yürütme⠀

9.Renkler⠀

10. Sayılar ve Şekiller

11. İşitsel Algı Soru Kitapçığı

Kazanımlar

· Aritmetik Beceriler

· Benzerlik ve Farklılıkları Ayırt Etme

· Dikkat Yoğunluğu ve Konsantrasyon

· Düşünme Becerileri

· El-Göz Koordinasyonu

· Eşleştirme-Tamamlama

· Etkili İletişim

· Görsel Hafıza

· Hız-refleks

· İşitsel Ayrımlaştırma

· Kısa Süreli İşitsel Hafıza

· Mantık Yürütme

· Analitik Düşünme

· Parça-Bütün İlişkisi

· Problem Çözme Becerileri

· Sınıflama-Sıralama

· Sözel Beceriler

· Yorumlama Becerileri

3-4 Yaş Bee Smart Nasıl Oynanır?

Kontrol paneli açılır. Yapılacak alıştırmanın bulunduğu sayfalara Şekil 1’de gösterildiği gibi yerleştirilir. Üst kapak soru kısmının, alt kapak ise cevap kısmının üzerinde olmalıdır. Taşların üzerindeki şekiller her bir alıştırmadaki 8 adet soruyu temsil eder. Taşlar panelin üst kapağına (soru kısmına) Şekil 2’de gösterildiği gibi yerleştirilir. İstenilen sorudan başlanabilir. Soruyu temsil eden taş alınır. Soru incelenip, cevap bulunur. Taş cevabın bulunduğu kutucuğa Şekil 3’de gösterildiği gibi yerleştirilir. Bütün sorular aynı şekilde cevaplandıktan sonra panel kapatılıp ters çevrilir. Şekil 4’te gösterildiği gibi tekrar açılır. Her bir alıştırmaya ait cevap kombinasyonu, alıştırmanın bulunduğu sayfada alt kısımdadır. Çıkan kombinasyonun alıştırmaya ait cevap kombinasyonu ile aynı olması bütün soruların doğru cevaplandığı anlamına gelir. Farklılıklar var ise yanlış olan taş ya da taşlar alınıp, ilgili sorular tekrar cevaplanır ve kontrol edilir.

İşitsel Algı kitapçığına ait sorular İşitsel Algı Soru Kitapçığı’nda yer almaktadır. Okunan soruyu temsil eden taş alınır. Soru dikkatlice dinlenip cevap bulunur ve taş kontrol paneline yerleştirilir. Bütün sorular aynı şekilde cevaplandıktan sonra panel kapatılıp ters çevrilir. Şekil 4’te gösterildiği gibi tekrar açılır. Kontrol edilir. Çıkan kombinasyon ile cevap kombinasyonu arasında farklılıklar var ise yanlış olan taş ya da taşlar alınıp, ilgili sorular tekrar cevaplanır ve kontrol edilir.

WhatsApp chat